taśmy zdawczo-odbiorcze

Taśmy zdawczo – odbiorcze do skórowaczek oraz odbłaniarek .